Adatkezelési Tájékoztató

Jelen tájékoztató a 2016/679/EU rendeletben („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglalt rendelkezések értelmében került kialakításra.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

A http://konradmonika.hu weboldal üzemeltetője és adatkezelője Konrád Mónika (e-mail cím: kapcsolat@konradmonika.hu).

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3. Az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelés jogalapja önkéntes adatszolgáltatáson alapul: amennyiben a látogató a weboldal részére személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárulását adja, ez képezi a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

4. Az adatkezelés célja, a gyűjtött személyes adatok köre, kezelésének és tárolásának időtartama

Az adatkezelő jelen weboldalon a hírlevélre történő feliratkozás, a kapcsolati formák kitöltése során és a bejegyzésekhez történő hozzászólások útján személyes adatokat kezel és tárol.

4.1. A kezelt és tárolt személyes adatok köre:

  • vezetéknév és keresztnév,
  • e-mail cím.

4.2. A személyes adatok kezelésének és tárolásának időtartama:

  • a hírlevélről való leiratkozásig vagy a hírlevél megszüntetéséig,
  • a kapcsolati formák kitöltése során és a hozzászólások útján kezelt személyes adatok 5 év elteltével kerülnek törlésre.

5. A személyes adatok kezelése által érintettek jogai

Az érintettek kérelmezhetik az adatkezelőtől

  • a személyes adataikhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk). E körben jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, jogosultak megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetnek, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, harmadik országba továbbítás garanciái stb.).
  • személyes adataik helyesbítését (GDPR 16. cikk). E körben kérhetik a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
  • személyes adataik törlését (GDPR 17. cikk).
  • személyes adataik kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk).

Az érintett a fenti jogai érvényesítésére vonatkozó kérelmét a fenti 1. pontban megadott elérhetőségeken tudja benyújtani az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesíti érintettet a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.

  • Panasz benyújtás joga: az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; web: naih.hu.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel.: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani.
  • Bírósági jogorvoslat: az érintett jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ek

A weboldal olyan közösségi hálózatok ún. „Social Plug-in-jait“ (bővítményikonjait) használja, mint amilyen a Facebook, Twitter, Google+ stb.

A bővítményikonok a weboldal felkeresésekor deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a közösségi hálózatoknak az üzemeltetői részére. Abban az esetben, ha a látogató olyan közösségi hálózatok valamelyikét használja, amelynél felhasználói fiókkal rendelkezik és a bővítményikonok aktiválása pillanatában az adott közösségi hálózatba be van jelentkezve, a közösségi hálózat a jelen weboldalon tett látogatást hozzá tudja rendelni a látogató felhasználói fiókjához. Ennek elkerülése édekében szükséges a bővítményikonok aktiválása előtt kijelentkezni az adott közösségi hálózatból.

Amennyiben a látogató aktivál egy bővítményikont, akkor a közösségi hálózat az ehhez rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja a látogató böngészőjéhez, ami hozzáköti azokat a jelen weboldalhoz. Ebben az esetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel. A látogató közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a közösségi hálózat és a látogató rendszere között zajló adatátvitelekre és a látogató által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

A bővítményikon addig marad aktív, amíg azt a látogató nem deaktiválja, vagy amíg cookie-jait nem törli.

7. Egyéb információk

Az adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP-címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, a látogatók beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043) a Google Analytics szolgáltatás keretében.

A weboldal statisztikai célból és a még inkább felhasználóbarát kialakítása érdekében cookie-kat használ a látogatók azonosítása nélkül, tehát a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. A cookie-kat a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve böngészőjében letilthatja a cookie-k alkalmazását.

A weboldalon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintett volna egy másik weboldalt. Ezek a weboldalak lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, amennyiben a látogató felhasználói fiókkal rendelkezik és be van jelentkezve a weboldalra. Ilyen esetekben az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial