Nem a létezésre, hanem a teljesítésre vagyunk nevelve

tengerparti szürke homok

Zajos világ az akarat világa. Az „én-t” helyezi a középpontba. Az „én” vágyait, ambícióját, tetteit, sikereit, kudarcait.

Az „én” úgy tesz, mintha rajta kívül nem létezne más. Nincsen a hatáskörén kívül lévő, nincs olyan, amit nem ért. Ami nem megmagyarázható attól elfordul, mert kérdezni veszélyes, mélyre menni önmagában pedig kifejezett öngyilkosság.

Az „én” lehet sikerre vágyó, önmagával elégedett, de lehet búslakodó, önmagát nem szerető, a sorban mások háta mögé, utolsónak beálló. Attól függetlenül, hogy az „én” pozitívan, vagy negatívan gondol magára, a működése ugyanolyan: énközpontú.

Az „én” világa a mai látható világ. Olyan, mint a plázákban a kirakatok, melyekben mutatós és egyértelmű a látvány. A ruha az ruha, a cipő, az cipő. A látvány uralja az életet. Legalábbis elsőre úgy tűnik, hogy ami látszik, amit ismerünk, az irányítja és uralja az életünket.

Indiai tanítóm gyakran mondta nekem, hogy az emberi „én/egó”a világ közepének gondolja magát, de – tette hozzá – akárhogy is számoljuk, ennek a világnak nem lehet ennyi közepe.

Az akaratos „én” zajos, tevékeny, heves pulzusú világával szemben, vagy inkább azt átölelve és vékony szálakkal átfonva, létezik egy másik, sokkal csendesebb világ. Kézzel nem tapintható, fizikailag nem megfogható és fogalmakkal is nehezen körülírható. Nehezebben észrevehető, mint az a világ, amit a zaj fémjelez.

Ez a „létező” birodalma, ahol nincs akarat, nincsenek vágyak. Itt megengedés van. A „létezőt” nevezhetjük transzcendens világnak, isteni akaratnak, vagy bárminek, amiről azt érezzük, (és féljük) hogy felettünk áll. Ő annak a tudója, amire nincs válaszunk, amit nem értünk, amire nem merünk még kérdést sem feltenni. Ő az, aki tudja, mikor kell születnünk és mikor kell mennünk. Birtokában van azoknak a válaszoknak, amelyekre kíváncsiak lennénk, és azoknak is, amelyeket sosem szeretnénk hallani. A létező birodalmában nincsenek megválaszolatlan kérdések. Ott csak létezni tudunk.

Nincs szükség spirituális gondolkodásra, vagy spirituális gyakorlásra ahhoz, hogy a „létező” munkálkodásának a jeleit magunkon is észrevegyük. Lélegzünk, dobog a szívünk, van vérkeringésünk és még más milliónyi folyamat játszódik le egyidőben a testünkben anélkül, hogy tudatunkkal befolyásolnánk. Az életmódunk természetesen hatással van a testi egészségünkre, de a belsőnk végtelenül összetett, intelligens működését nem tudnánk saját akaratból irányítani. Ezt elvégzi helyettünk valaki más, akit az „én” nem ismer.

A két világ – „én” és létezés, akarat és megengedés – nem élhet egymás nélkül. Az egyik vezet, a másik szolgál. Szerencsés, ha mi, akik mindkettőnek teret adhatunk, tudjuk, hogy melyik kezébe adjuk az irányítást. Át merjük-e adni annak a vezetést, akitől egy kicsit tartunk, akinek a jelenléte, az ismeretlensége félelemmel tölt el bennünket, vagy ragaszkodjunk mindvégig ahhoz az „énhez”, akit látszólag már kiismertünk?  Akár jogosnak is tűnhet a kérdés: vajon milyen bolond engedné, hogy egy ismeretlen uralkodjon az élete fölött?

Van egy híd azonban, amely a két világot összeköti bennünk.

Átsétálhatunk az „én” (gondolatok, vágyak, akarat, ítélkezés) birodalmából a létezés (elengedés, megengedés, elfogadás, csend) világába és visszafelé is nyitott az út. Megtapasztalhatjuk az elcsendesedett belső világot, ahol lehetőségünk van elmerülni a létezésben. A „nincs vágy, nincs tett, nincs akarat” világában csak egyszerűen vagyunk. Csendben, önmagunkban, mégis az „én” vágyakkal és akarattal teli világa nélkül. Őt ilyenkor ott hagyjuk egy időre a híd túloldalán.

A híd, az elcsendesedés, a meditáció gyakorlata.

És míg a hídon ide-oda járunk, arra is ráébredhetünk, hogy kinek a kezében van az igazi hatalom.

(„Nem a létezésre, hanem a teljesítésre vagyunk nevelve” –idézet Jon Kabat- Zinn amerikai meditáció tanártól)

Az idő ránk vár

Udaipur-India

Az idő nagy ellenség. Egy örök ellenfél.  Mára végképp kevés lett belőle, így vagy harcolunk érte, vagy próbáljuk eltüntetni a nyomait annak, ahogy múlik.

Szűkösen mérik számunkra az időt. Sok a tennivaló, a külvilág szereti is úgy láttatni velünk, mintha csak rohanvást érhetnénk el bármilyen célt az életünkben. Rohanva, kapkodva, fél lábon ugrálva öltözködve, gyorsan kanalazva az ételt, a kávét szinte egy kortyra isszuk, a könnyű kabátnak csak az egyik ujjába bújunk bele, máris nyitjuk az ajtót, szaladva a lépcsőn ki az utcára – a teendőink után.

Sokszor érezzük, hogy kevés az időnk, ami pedig van, szeretnénk sok mindenre használni. Beszorítjuk a vágyainkat és a kötelezettségeinket egy adott időintervallumba, ami mintha folyamatosan csökkenne. Mintha egyre kevesebb lenne belőle, mert a teendőink és a vágyaink folyamatosan gyarapodnak. Véget nem érő küzdelem ez.

Mennyi időnk is lehet? Valakinek nagyon kevés jut, éppen néhány év, éppen csak a kisgyermekkor, valakinek több, megélhető fiatalság és vannak, akik végigélhetik a felnőtté válás és az idősödés korszakait.

Talán azért is rohanunk, mert belül bennünk valaki nagyon fél, hogy mi lesz, ha nem teljesíti időre a feladatát és nem élheti meg azokat az örömöket, amelyekre vágyik. És mivel nem tudjuk, kinek mennyi idő jár, így nehéz jól beosztani. Marad hát a rohanás.

Van itt azonban egy kis titok. Egy kis repedés az idő szorító páncélján. Vannak ugyanis saját magunk által teremtett időrablóink. A saját gondolataink, az aktív, harcos belső világunk, amely egy pillanatra sem adja fel. Keringeti, ismételgeti a gondolatainkat, a múltat, a jövőt, vágyakat, fájdalmakat. Állandóan készenlétben áll, hogy találjon valami megfejteni-, megítélni valót. Mintha attól félnénk a legjobban, mi lesz, ha egyszer csend lesz. Vajon milyen lehet az, amikor nincs gondolatom?

Néhány évvel ezelőtt végeztem egy kísérletet. Elhatároztam, hogy néhány napig minden reggel, amikor felkelek, csak arra fogok figyelni, amit éppen teszek. Ha éppen kilépek az ágyból, akkor a talpakat figyelem, ahogy talajt érnek. Ahogy a fürdőszobába megyek, a lépteimet figyelem. A reggeli készülődés minden mozzanatában ott voltam. Az öltözködésben, a reggeli tea elkészítésében, a beágyazásban. Nem voltam a gondolataimban, az előttem álló nap feladataiban, az elmúlt napok tapasztalataiban. Nem voltam az érzelmeimben, a vágyaimban, az ítéleteimben. Akkor rájöttem, hogy valóban van olyan, hogy „mindent a maga idejében.” A legnagyobb csodálatomra a reggeli készülődés bár lassúnak és megfontoltnak tűnt, mégis tíz perccel rövidebb ideig tartott a máskor szokásosnál.

Ezek szerint ott leselkedett bennem, ott várt rám az idő.  Két gondolat közötti résben, a hosszabb szünetekben, amikor a figyelmemmel csak ott jártam, ahol éppen abban a pillanatban kellett. A végtelenül egyszerű jelen pillanatban.

Föl kell nevelnünk magunkat

Mester és tanítványa

Jól funkcionáló család, odafigyelő, értő, a gyerek személyiségét tiszteletben tartó, gyengéden irányító, ha kell mégis határozottan fellépni tudó, példamutató, egymást is szerető szülők – vajon hányan nevelkedhetnek ilyen körülmények között? Nagyon kevesen. Sok hiányt, kérdést viszünk magunkkal a felnőttkorba, gyakran úgy, hogy nem is tudunk róla.

Számos könyv szól a személyiség fejlődéséről, mankónak használhatjuk őket és egyre tudatosabban bukdácsolhatunk, fejlődhetünk már felnőttként is. Örülhetünk, mert szüleinknek, nagyszüleinknek ennél jóval kevesebb lehetőség jutott. Nekik a változás, a fejlődés helyett többnyire maradt a hagyomány és a megszokás rendje, amely a gondolkodáson és az érzelemvilágon keresztül a személyiségbe írta a kódját.

A hagyomány fontos, főként, ha ősi mintákat követ. Nem a megszokást, a családi dolgok, ügyek hagyományát, hanem a természet, a testi-lelki egészség rendjét. Nincs is más, magasabb rend, mint a valóság, az élet, mint a fejlődés és a szeretet felé vezető út rendje. Hisszük, vagy nem, hála istennek ez az igazság.

A jelen időkben nyílttá tudjuk tenni, mi az, ami fáj, hol akadtunk el, hol van szükségünk segítségre. Vannak fórumok, ahová csatlakozni lehet, terápiák, segítő csoportok. Az internet, az ismeretségi körünk rengeteg lehetőséget ad arra, hogy ne érezzük magunkat egyedül a dolgainkban, hogy segítséget találjunk a fejlődésünkhöz.

Van azonban egy fontos részünk, valaki bennünk, aki mindenkinél nagyobb segítőnk. Egy olyan szemlélni, figyelni tudó részünk, aki képes arra, hogy megfigyeljen jelenségeket önmagunkban és a külvilágban.  Eleinte távolságtartással, később pedig már csak szeretettel nézzen rá a fájdalmas ügyeinkre, kapcsolatainkra. Van bennünk egy önvezető képesség. Spirituális „szaknyelven” megfogalmazva: a belső guru.

Nehéz megtalálni ezt a mélyen rejlő, belső képességet, mert az érzelmeink és a gondolataink összsúlya és sűrűsége alól bár folyamatosan menekülnénk, keresnénk a könnyűséget és a boldogságot, de nehéz szabadulnunk. Testünkké, vérünkké vált az, amit érzünk és amit gondolunk magunkról, bármennyire is csak hiedelem, egy tévedésen alapuló családi örökség-rész, vagy még gyerekként egy számunkra fontos felnőttől kapott negatív megjegyzés hosszantartó eredménye. Néha évekig, évtizedekig tart, míg kimászunk ”mások” alól, és néha túl nagy rajtunk a nyomás ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljuk.

Bár dolgozni kell érte, de attól még a képesség, a tisztán látás képessége ott van mindannyiunkban.  Képesek vagyunk arra, hogy ránézzünk önmagukra, a dolgainkra, a tetteinkre, az életünkre úgy, hogy látásunkat nem zavarja harag, vagy bármilyen más negatív ítélet. Valódi változást hoz az életünkbe, ha eldöntjük, hogy szeretnénk tisztábban látni. És ha a döntés megszületett, akár a saját kezünkbe is vehetjük a felnevelésünket.

Komoly és felelősségteljes feladat az önnevelés. Furcsa dolog, hogy valójában az első önálló döntésünk óta mi magunk felelünk önmagunkért, mégis sokan úgy élünk, mintha a felelősség a múltat terhelné. Minden egyes kiejtett szavunk és minden cselekedetünk felelőssége a miénk, ha tudtunk róla, ha nem.

A saját elmémért, az érzéseimért, a gondolataimért és a reakcióimért én felelek. Amit felnőttként teszek, annak már nincs köze a családomhoz, még ha nehéz családi terheket is cipelek magammal. Az elméink gondja közös: mindenkié olyan, mint egy neveletlen gyerek. Csapongó, kiszámíthatatlan, türelmetlen, figyelemre és győzelemre éhes. Nehéz meggyőzni arról, hogy nem mindig ő a legfontosabb. Nehéz ráébreszteni arra is, hogy nincs már szülő felette, aki felelősséget vállal érte.

Hallgass a belső hangra, a belső vezetődre – lehet olvasni az interneten ezoterikus írásokban. Mit jelenthet? Honnan tudom, hogy melyik hang az? Sokezer hang szól a fejünkben, néha egymásnak ellentmondó véleményt szajkóznak. Melyik lehet ő?

Egy jólnevelt, csendes elme átengedi azt a bizonyos hangot. Az elme zajai, a félelem hangjai, a harag érzete, a fájdalom, a múltbéli rossz élmények és a rájuk való állandó emlékezés vastag, áthatolhatatlan falat képeznek a belső bölcsesség és önmagunk között. Ha a zaj csitul, ha több bennünk a megbocsájtás, az elengedés, ha az elménk egyre többször kerül koncentrált állapotba – a múltat, jövőt feledve – könnyebb átlátni abba a bizonyos másik világba, ahol a szabályokat már nem a gondolatok és az elme játékai diktálják.

Gyakorolni kell a koncentrációt, a meditációt, hogy megtanuljunk elfogadó, ítéletmentes és csendes perceket együtt tölteni magunkkal.  Így tudjuk elménket megszelidíteni és valódi kapcsolatot teremteni belső, legmélyebb önmagunkkal.

Mit fontos mindig gyakorolni?

figyelő majom
Őrszem

Számomra a gyakorlás lényege a figyelem gyakorlása.

Figyelni, és csendben (is) tudni szemlélődni.

Megnézni innen, onnan ugyanazt, aztán messzebb menni és onnan is ránézni. Addig tágítani a teret a figyelmem tárgya körül, amennyire csak lehet. Mert az igazságot – ha már mindenképpen ítéletet szeretnénk mondani valamiről – nehéz meglátni. Magasról talán, minél magasabbról, a lehető legtávolabbi pontról érdemes ránézni, hátha onnan lesz esélyünk. Amikor elkezdünk mélyebben figyelni, jobban érdeklődni az élet eddig nem felfedezett részletei iránt, szükségszerűvé válik, hogy lassítsunk a reakcióinkon. Ha véleményt kell formálni, hagyjunk egy kis időt a mondandó megérlelésére, hiszen ha figyelek, sok információt tudok összegyűjteni, sokkal többet, mintha csak vakon és azonnal mondanék, vagy tennék valamit. Lehet akár élő párbeszédben is időt kérni: nem tudom még, nem látom át, utána kell járnom, el kell olvasnom ezt és azt. Az egyik legfontosabb, hogy magunkba nézzünk: Hogy vagyok én ezzel a dologgal és miért? Megengedhetem-e magamnak a tiszta utálkozást, elhamarkodott ítéletet, gyűlölködést?

Miután időt adtunk magunknak még az is előfordulhat, hogy az összegyűjtött információinknak köszönhetően megváltozik a saját „igazságunk”.

Gyakran ugyanis túl közelről nézünk. Mintha az, amit véleményezünk az arcunk előtt közvetlenül játszódna, és ott nem is tud másképp látszódni, csak homályosan. Bizonyos részletek elnagyoltak, mások az arcunkba kiabálnak, nagyok, látványosak, színesek. Mintha közvetlenül egy TV képernyője előtt ülnénk. Sűrű a néznivaló, rögvest hat ránk, azonnali reakciókat gerjeszt, nincs idő gondolkodni, csak hirtelen odavágni azt, ami egész egyszerűen nem lehet az igazság. Nincs körülötte tér, nincs átgondolva, nincs mérlegre téve. Pedig, ha néhányat hátralépnénk, megláthatnánk, hogy a háttérben is történnek dolgok. Valami, ami lehet, hogy minden hangos eseménynek a mozgatórugója és nekünk erről fogalmunk sincs, hiszen arra nem figyelünk, nem vesszük észre, nem is látjuk. A TV előtt néhány lépéssel, ki veszi észre az apró mozzanatokat a háttérben?

Egész más, – maga az érzés is – amikor egy hegytetőről nézünk szét. Tágas lesz a vidék, jobbra, balra, lefelé, felfelé is lehet szemlélődni. Milyen más onnan a városlakók, mint apró hangyák, nyüzsgő-mozgó belső világa. Föntről még olyan jövőbeli eseményeket is láthatunk, amit a hangyák odalent még csak nem is sejtenek.

A figyelem az egyik legfontosabb „érzékszervünk”. Figyelni pedig nem csak közelre kell megtanulni. Nemcsak a bogarat kell tudni szemlélni, vagy egy vírust a mikroszkóp alatt. A figyelem gyakorlásával a figyelem látóterének tágulása is bekövetkezik. Ha tisztábban látom magam, akkor tisztábban látok másokat is. Ha észreveszek valamit magamban, amit másokban elítélek, (és van bennem némi hajlandóság a belátásra) akkor csendesebbek lesznek az ítéleteim. Minél mélyebbre jutok magamban, annál csendesebbek…

„A tiszta felfogáshoz vezető első lépés az, hogy felismerjük, mit hagytunk figyelmen kívül, amiről azt sem tudtuk, hogy figyelmen kívül hagytuk.” Daniel Goleman: Fókusz

Nem veszünk észre olyan dolgokat, amelyek árnyalhatnák, vagy akár meg is változtathatnák a gondolkodásunkat.

Lehetne belőlünk egy másik, egy jobb ember, a világból egy jobb világ, ha rögtön ítélkezés helyett megtanulnánk végre figyelni.

A gyakorlás mint életprogram 3.

Rés a pajzson

Az idő, az idő, az idő. Mindig kevés. A feladatok túlnőnek rajtunk. Tágas lett a külvilág, sok mindent szeretnénk elérni, megvalósítani, túlélni és mintha az idő lenne a legnagyobb ellenségünk. Múlik, tőlünk függetlenül. Hamar elröppen egy nagyon várt időszak, a messzi távolban éppen csak derengő, valamikori esemény egyre közelebb lép hozzánk, míg egyszer csak el nem sétálunk mellette is.

Tovább olvasom

A gyakorlás mint életprogram 2.

Csendben lenni nagy kihívás. Megtalálni a helyet, időt arra, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, önmagában nehéz feladat. Zajok nélkül, tv, rádió, internet, zene, film, beszéd nékül, cselekvés nélkül, csak csendben lenni, nézelődni, szemlélni – a mai világ mindent megtesz azért, hogy eszünkbe ne jusson megpróbálni.

Tovább olvasom

Egy szuperhős élete

Az életünknek sok minden adhat értelmet, sokféleképpen kereshetjük, mi a legfőbb cél. Nehéz elfogadni, hogy az élet egyszer történik csak velünk és a folyamatos problémamegoldás, az öröm és bánat váltakozó napszakai körül zajlik. A végére majd egy pont kerül, amelyben összesűrűsödik minden, ami voltunk, amit tettünk, amit felhalmoztunk. Keveseknek sikerül a hamar elhalványuló ponton túl valóban nyomot hagyni maguk után.

Tovább olvasom

A gyakorlás mint életprogram 1.

Konrád Mónika

Egyszer csak megjelenik az igény a változásra

Valahogy nem jó így, sok minden hiányzik, vagy csak egy, de az nagyon. Kevés ez így, vagy túl sok abból, amiből kevesebbet szeretnénk. Többet szeretnénk abból, ami jó érzést ad, amitől valóban többek leszünk. Akár adhatunk több nevet is ennek az igénynek: szeretet, békesség, nyugalom, csend, harmónia, kiegyensúlyozottság, bizalom, könnyűség, haladás, fejlődés.

Tovább olvasom

Önazonosság a személyiségen túl

Önazonosnak lenni kiegyensúlyozott állapot. Nincs rés az én és a között, akinek megélem magam.

Megélem azt az énem, amelyet a legjobbnak, a leghitelesebbnek gondolok. Egészséges önbizalommal rendelkezem, vannak céljaim, eszközeim is, hogy elérjem őket. A nyugati kultúrában az önazonosság a boldogság, elégedettség lehetőségét hordozza magában.

Indiában, a jóga világában az önazonosság- azonosnak lenni, eggyé válni az Én-nel, nem egy sikeres, jól működő személyiség jutalma, hanem isten-élmény. Az Én ugyanis, akivel igyekszünk együttműködni, majd eggyé válni, nem a személyes én, hanem az azon túlmutató lélek, vagy másnéven Atman, a jóga szerint egy isteni (teljes és tökéletes) rész bennünk, mindannyiunkban.

Tovább olvasom

A racionális ember

univerzumA racionális ember azt hiszi, ami értelemmel felfogható. Számokkal és igazolt tényekkel bizonyított valóságban hisz. Egy ideje sok kérdésem van nekem is az értelmemhez. Szeretném látni, vajon tud-e bármit is az igazán fontos dolgok közül? Tudja-e, hogy születtem, hogy lettem élő? Tudja-e mi a feladatom, mit kell tennem, tudja-e meddig élek és mi történik velem a halálom után? Tudja-e egyáltalán, hogy ki az, akivel az élete történik, ki az az én?
Csak néhány egyszerű, vagyis inkább alapvető kérdés életről és halálról az értelmem számára, ő mégis hamar elakad a válaszokkal.
Azt hiszem – mondja a racionális elme (a racionális ember) – , ami az értelemmel felfogható. Az értelem jelentősége az igazán fontos dolgok esetében azonban megkérdőjeleződik.

Tovább olvasom

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial